DOE

 

Elérhetőségek       

Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete
4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.

Honlap

Facebook oldal

e-mail: doe@humsirc.hu
Adószám: 18557071-1-09

A Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete (DOE) hosszú évek óta sikerrel képviseli a debreceni orvostanhallgatókat hazai és nemzetközi rendezvényeken, valamint prevenciós és egészségnevelő munkájával aktívan járul hozzá a régió lakosságának egészségfejlesztéséhez és egészségmegőrzéséhez. A DOE egyike az országban működő 4 tagegyesületnek, amelyek az orvosképzéssel rendelkező egyetemi városokban (Budapesten, Szegeden, Pécsett és Debrecenben) találhatóak. Ezen egyesületeket egységbe foglalja az országos szakmai szervezet, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége (MOSZ), melyben az országos vezetőségi tagok koordinálják a helyi egyesületek munkáját. A MOSZ teljes jogú tagja a világ legnagyobb nemzetközi diákszervezetnek, az International Federation of Medical Students’ Association-nek (IFMSA). Az IFMSA az ENSZ és a WHO által is elismert orvostanhallgató világfórumként működik és mintegy 1,2 millió leendő orvost képvisel.

 

Egyesületünknek három fő profilja van. Ezek közül az első az egyetemi szabadon választható kurzusok szervezése. Jelenleg négy, általunk szervezett kurzus közül választhatnak a hallgatók: „…a szexualitásról és nemi úton terjedő betegségekről” című kurzus az Általános Orvostudományi Kar egyik leglátogatottabb szabadon választható kurzusa, amely az utóbbi években 150 fővel indult el minden tanév első szemeszterében. Emellett sokan választják „….az egészségnevelésről és a drogokról”, illetve a „…cardiovasculáris és tumorprevenció” című kurzusainkat is, prevenciós ismereteik, és tudásuk fejlesztésére. Jelbeszéd kurzusunkkal oktatók segítségével alapszinten igyekszünk felkészíteni hallgatótársainkat ezen mindennapi életben hasznosítható készségek elsajátítására is. A tanórákon való részvételt jelenléti ívekkel ellenőrizzük, teljesítésük feltétele, hogy a hallgatónak meg kell tartania legalább egy prevenciós előadást az adott témában egy helyi vagy vidéki általános- vagy középiskolában. Ez feljogosítja a hallgatót arra, hogy a későbbiekben az önállóan, illetve általunk szervezett és meghirdetett prevenciós előadásokat megtarthassa.

 

Az egyesület másik fő profilja a prevenciós tevékenység. Koordinátoraink megpróbálják felvenni a kapcsolatot a lehető legtöbb általános- és középiskolával Debrecenben és a környező városokban, falvakban is annak érdekében, hogy minél több diákhoz eljutva hozzájárulhassunk egészségfejlődésükhöz, illetve látókörük szélesítéséhez. Az előadások témája megegyezik a kurzusainkon elhangzó előadások témájával. Prevenciós munkánkban fontos szerepet kapnak az óvodás gyermekek is, akik a Teddy Maci Kórház nevű programunk keretén belül játékos módon tanulhatják meg, hogy nem kell félniük az orvosi tevékenységektől, illetve maguktól az orvosoktól sem.

Ez a program is igen népszerű a hallgatók körében. További prevenciós tevékenységeket végzünk különböző világnapokon (AIDS világnap, dohányfüst-mentes világnap, diabetes világnap, szívünk napja…) és fesztiválokon (Campus fesztivál), ahol vércukor- és vérnyomásméréssel, vérkoleszterin méréssel és egészségügyi tanácsadással várjuk a hozzánk fordulókat.

A tavalyi év során a DE KK Sebészeti Intézettől keresték meg Egyesületünket, hogy a Transzplantációs Központ által koordinált, transzplantáció témájú kurzus, olyan hallgatóknak a felkészítő kurzusa is legyen egyben, akik ezt elvégezve a szervdonáció fontosságáról szóló előadások megtartására jogosultságot szerezzenek. Ez az elképzelés beleillett a Debreceni Orvostanhallgatók Egyesületének profiljába és prevenciós programjába, ezért gőzerővel kezdtük meg az előkészületeket mind helyi, mind országos szinten, és az immáron bevezetett kurzus népszerűnek bizonyult a hallgatóság körében, így szeretnénk ezt minden szemeszterben elérhetővé tenni a diákok számára. A program célja, hogy az előadók megismertessék a nagyközönséggel, hogy mit is jelent a transzplantáció, ki lehet szerv-, illetve szövetdonor, mik ezeknek a feltételei, milyen szerveket, szöveteket lehet transzplantálni. Összességében minden, a témával kapcsolatban felmerülő etikai, orvosi és jogi kérdésre szeretnénk, ha a hallgatóink képesek lennének adekvát válaszokat nyújtani. A hallgatók által tartott előadás anyaga egységes, a Sebészeti Intézet munkatársai állították össze, ezzel mintegy biztosítva, hogy adekvát információkat adjunk át.

Mindezen tevékenységekről a hallgatók egy kör-email rendszeren keresztül értesülhetnek, mely az éves regisztrációs díj befizetése után minden tagunk számára elérhető. Munkájukat DOE pontokkal jutalmazzuk, melyeket később 4 hetes külföldi tanulmányutakra válthatnak be.

 

Egyesületünk harmadik fő profilja tehát a szakmai és tudományos cseregyakorlatok szervezése és lebonyolítása. A Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete hosszú évek óta szervezi meg a debreceni medikusok külföldi cseregyakorlatát, hogy a személyes élményeken túl, minél szélesebb szakmai tapasztalatra tegyenek szert. Minden év augusztusában lezajlik egy orvostanhallgató világtalálkozó az IFMSA szervezésében, ahol a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének Nemzetközi Cseregyakorlati Koordinátora szerződéseket köt más országok koordinátoraival. A DOE éves szinten 45-50 magyar hallgató cseregyakorlatát teszi így lehetővé, és ugyanennyi külföldi hallgatót tudunk fogadni, akik a Debreceni Egyetem Klinikai Központ klinikáin tölthetik 4 hetes gyakorlataikat.

Minden tanév első jelentősebb rendezvénye szeptember végén a DOE információs est, amelyen idén is több mint 90 hallgató jelent meg. Ezen alkalmakon bemutatkoznak tisztségviselőink, és részletesen ismertetjük az egyesületi programjainkat, illetve a pontrendszerünket és a cseregyakorlatok várható helyszíneit, valamint az azon való részvétel feltételeit. Részt veszünk november hónapban a Diabetes Világnapon, illetve a Füstmentes Világnapon, valamint december elején ismét megrendezésre kerül az immáron hagyománnyá vált AIDS világnapi jótékonysági koncertünk is, mely számos fellépővel várja az érdeklődőket. A tanév második szemeszterében megrendezésre kerül az idei Szakmai Továbbképző Konferencia, melynek minden évben Debrecen ad otthont. A 3 napos programra meghívást kapnak a debreceni tagokon kívül a budapesti, szegedi és pécsi orvosi egyetemek helyi egyesületeinek tisztségviselői. Célunk, hogy az egyes szekciókon belül felszínre került problémákat személyesen is megbeszélhessük, illetve megoldásokat keressünk rájuk az egyesületek egységesebb működése érdekében. Ezen kívül szintén a második félév során az IFMSA által szervezett nemzetközi konferenciákon (General Assembly – GA) is szeretnénk részt venni. Ezekre a találkozókra a világ minden pontjáról érkeznek orvostanhallgatók, így lehetőségünk van az egyes részterületek képviselőivel személyesen is találkozni és nemzetközi szinten is egységesíteni működésünket.

 

Bízunk benne, hogy Egyesületünk rövid bemutatkozója felkeltette érdeklődését munkánkkal kapcsolatban.

 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt programjainkon, és előadásinkon!

 

 

Üdvözlettel:

 

     a DOE csapata