Transzplantációs szekció

 

GERUNDIUM

transzplantációs és állampolgári ismeretek - iskolai kortársoktató ismeretterjesztő program

 

A mára történelmi jelképpé vált Gerundium egykor a Debreceni Református Kollégium diákjai által használt tölgyfából készült nehéz eszköz, melyet az akkoriban még gyakran előforduló tűzvészek alkalmával, a tűzoltáshoz használtak igen hatékonyan. Érthető, hogy a lakosság az eszközt hamarosan a segítők bátorságát, leleményességét, elszántságát magában hordozó szimbólummá avanzsálta.

 

A Debreceni Egyetem, a Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete, a Magyar Transzplantációs Társaság és az Országos Vérellátó Szolgálat, Szervkoordinációs Iroda együttműködésének célja a szervdonációról és a kapcsolodó témakörökről a középiskolás korsztálynak szóló ismeretterjesztés. A képzési program neve a Debreceni Egyetem kezdeményezésére: „GERUNDIUM kortársoktatási program”. Az oktatások során a Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete által delegált, és felkészítő képzésen részt vett medikusok 45 perces előadásokon beszélnek az agyhalálról, szervadományozásról és a szervátültetésről a felkeresett középiskolákban.

 

A program háttere

Az elmúlt 50 évben a szervátültetés gyakorlata világszerte elterjedt orvosi beavatkozás, amely számos súlyos betegségben szenvedő embertársunk számára érdemben növelte a túlélési esélyeket, illetve jelentősen javította az életminőséget. Az elmúlt évtizedekben, Hazánkban és világszerte jelentősen és stabilan nő a szervátültetések száma. A veseátültetés a leginkább költség-hatékony vesepótló eljárás a végstádiumú veseelégtelenségben szenvedő betegek számára. A szervtranszplantáció a máj, a szív és a tüdő végstádiumú betegségeiben az egyetlen elérhető terápia.

Évente világszerte hozzávetőleg 200 ezer ember kerül fel transzplantációs várólistára, miközben az éves transzplantációs esetszám 100-110 ezer körüli. A kereslet és kínálat közötti hatalmas különbség egyre nő, amennyiben nem történik eredményes beavatkozás esetszám növelés, vagy alternatív terápia vonatkozásában.

Az Európai Unióban 2007-ben 56 ezer ember várt megfelelő donorszervre, miközben naponta 12 beteg hal meg a várakozás közben.

Magyarországon is hasonló a várólisták igénye, hiszen a mai napon is háromszor annyi beteg vár hazai transzplantációs várólistán donorszervre, mint amennyi átültetés történik egy év során.

Saját tapasztalataink és világirodalmi adatok szerint a megvalósult transzplantációk számának, a szervadományozási készség növelésének egyik módszere a lakossági ismeretterjesztés.

A transzplantációs programok nélkülözhetetlen feltétele a széleskörű, magas szakmai színvonalú ismereteken alapuló társadalmi támogatás. A transzplantációs program fenntartható és dinamikus fejlődése érdekében a lakosságnak megfelelő mennyiségű és minőségű információval kell rendelkeznie a transzplantációt érintő fontos kérdésekben.

Hazánkban és világszerte példamutató módon először került kidolgozásra folyamatos, széles társadalmi réteget érintő, magas színvonalú szakmai háttérrel rendelkező ismretetterjesztő program.

A GERUNDIUM program kivitelezése szoros együttműködést igényel a pedagógus szakemberekkel is.

Az ismeretterjesztést fontosnak tartjuk megfelelő életkorban elkezdeni. A GERUNDIUM program kiemelt célközönsége a középsikolás korú tanulók, hiszen ebben az életkorban a fitalok már rendelkeznek megfelelő tudásanyaggal ahhoz, hogy értően bekapcsolódhassanak az interaktív, előzetesen kiképzett és kiválsztott kortársoktató által tartott foglalkozásba.

 

A program célja

1. A szervadományozási hajlam, a potenciális szervadományozási lehetőség felismerésének növelése. A program célja a tájékozott belegyezés biztosítása.

2. Alapfogalmak tisztázása a transzpalntációt érintő fontos kérdésekben: mikor és kinek van szükésge szervtranszpalntációra, milyen egyéni és társadalmi hozama és kockázata van a transzplantációnak; agyhalál fogalma.

3. Alapvető anatómiai ismeretek érintése: főbb zsigeri szervek elhelyezkedése az emberi testben

4. Alapvető jogszabályi ismeretek: feltételzett beleegyezés elve.

5. A transzplantáció technikai menetének, szervezésének vázlatos bemutatása.

 

Alkalmazott módszer

A kortársoktatás lényege, hogy egy szakmailag előzetesen kiképzett oktató a korban hozzá közelálló hallgatóság számára interaktív foglalkozást tart. A hasonló életkorbeli sajátságok miatt az oktató és a hallgatók között bizalmi légkör keletkezhet, ahol lehetőség van oldott hangulatú beszélgetések, nyílt, őszinte kérdések feltevésére, megfelelő színvonalú szakmai kontroll mellett. A programban résztvevő oktatók szakmai nívóját tovább emeli, hogy a kiképzett oktatók legalább III. éves orvostanhallgatók, akik korábban már tartottak jelentős számú kortársoktató órát más témában, ugyanakkor már birtokában vannak az egyetemi graduális képzés alatt elsajátított anatómiai, élettani, etikai ismereteknek. Ezen felül pedig külön erre a célra kidolgozott képzésen is részt vesznek, ahol részletesen megismerkednek a szervtranszplantáció speciális kérdéseivel.